Topbar
15/12-2011 kl. 14:34
Større olie forurening
Truenbrovej, Adsbøl
Den større forurening viste sig at være lidt dieselolie tabt på vejen.
15/12-2011 kl. 08:43
Mere en 5 tilskadekomne v/FUH
Skeldevej, Skelde
En bus fra SydBus var kørt i grøften og havde herefter ramt et træ.
06/12-2011 kl. 15:37
Gas-BRAND i udsivende gas
Ulsnæs
Et Gas-rør var beskadiget, men ingen Gas-udslip og ingen brand.
22/11-2011 kl. 14:11
Brand ABA Gråsten Slot
Felstedvej
Udløst af støv.
19/11-2011 kl. 16:39
Brand ABA
Toptryk, Buskmosevej
Alarm udløst af discoteksrøg.
19/11-2011 kl. 11:38
Brand villa/rækkehus
Kværsgade, Kværs
Et værelse var udbrændt.
18/11-2011 kl. 19:50
Band ABA Plejecenter Dalsmark
Dalsmark, Rinkenæs
Fejl
19/10-2011 kl. 13:23
Færdselsuheld-Fastklemt i bil
Sønderborg Landevej, Adsbøl
Person frigjort fra bil.
19/10-2011 kl. 11:36
Brand ABA - Chr.Hansens Lab.
Sundsnæs
Udløst af damp fra rengøring.
13/10-2011 kl. 14:16
Skorst.brand-Stråtag
Buskmosevej, Rinkenæs
Skorsten "slukket" og renset.
06/10-2011 kl. 01:55
Skorst.brand-Hårdt tag
Sønderborg Landevej
Skorstensbrand
02/10-2011 kl. 19:43
Band ABA Bofællesskabet Højløk
Højløkke 2, Rinkenæs
Fejl
02/10-2011 kl. 16:32
Tilkald til assistance - miljø
Gendarmvej, Gammelgab
Efter en brand i en rendegraver, lækkede denne olie.
30/09-2011 kl. 18:44
Assistance - miljø
Østersøvej, Gråsten
En oliefilm løb via slusen ud i havnebassinet - stoppet med en flydespærrer.
20/09-2011 kl. 20:16
Mindre forurening - Kørsel 2
Bovrupvej / Kidingvej
Diselolie tabt fra en lastbil over en strækning på ca. 1 km.
17/09-2011 kl. 13:50
Assistance - miljø
Skolevænget, Nybøl
Olie i bækken.
16/09-2011 kl. 10:34
Brand ABA
Chr. Hansens Lab. Sundsnæs
Fejl
07/09-2011 kl. 17:39
Tilkald til assistance - miljø
Kongevej, Gråsten
På en strækning af Kongevej, var det tabt en del slagteriaffald fra en lastbil. Vejen blev spulet og rengjort.
12/08-2011 kl. 16:26
Større gylle forurening
Buskmosevej
Forureningen blev stoppet og en del gylle blev pumpet ud over marken.
11/08-2011 kl. 21:02
Assistance - miljø
Bojskovvej
På grund af regn, var et hus ved at blive oversvømmet. Vandet skulle pumpes væk.
03/08-2011 kl. 16:16
Brand villa/rækkehus
Ahlmannsvej
I forbindels med brug af en ukrudtsbrænder, var det gået ild i nogle buske, meget tæt på et hus.
01/08-2011 kl. 13:16
Brand ABA Chr.Hansens Lab.
Sundsnæs
Alarmen aktiveret af støv fra maskine.
20/07-2011 kl. 14:13
Færdselsuheld - fastklemte
Hovedvej 8 - lige vest for Rinkenæs
Alle var ved ankomsten, kommet ud af bilen.
12/07-2011 kl. 09:30
Brand ABA
Toptryk, Buskmosevej
Fejl på anlægget.
11/07-2011 kl. 19:07
Brand ABA
Toptryk, Buskmosevej
Generel fejl på ABA-anlægget.
30/06-2011 kl. 11:58
Allike/Krage sidder fast i net
Gråsten Banegård
Fuglen sad fast i 8-10 meters højde. Nettet blev fjernet og den fløj sin vej.
29/06-2011 kl. 12:35
Brand ABA
Danfoss Power Electronics A/S
En spole til en magnetventil var brændt af og havde udviklet røg.
19/06-2011 kl. 11:32
Brand ABA Gråsten Plejecenter
Kystvej 1
Alarmtryk var ved en fejl blevet aktiveret.
10/05-2011 kl. 11:22
Brand Lastbil/Bus
Serjrsvej/Ã…rsbjerg, Rinkenæs
Brand i renovationsvogn. Branden dæmpet ned, lastvognen tømt for indhold og efterslukket.
03/05-2011 kl. 19:49
Skorst.brand-Hårdt tag
Vårhøj, Rinkenæs
Store flammer ud af skorstenen.
27/04-2011 kl. 20:37
Brand
Gråsten Landbrugsskole
Stort tilrettelagt øvelse på Gråsten Landbrugsskole med bl.a. brand og færdselsuheld.
25/04-2011 kl. 17:50
ABA Chr. Hansens Laboratorium
Sundsnæs
Fejl på Automatisk Brandalarmerings Anlæg.
16/04-2011 kl. 13:16
Brand-Skib på sø
Dalsgårdvej 8, Rinkenæs
En motorbåd på Flensborg Fjord skulle være i brand. Skibet viste sig at ligge ud for Lanballig i Tyskland.
06/04-2011 kl. 12:45
Brand ABA
Gigthospitalet, Toldbodgade
Ingen indsats
01/04-2011 kl. 18:29
Større gylleforurening
Bred Bæk - Nybøl
Døde fisk i bækken.
28/03-2011 kl. 16:12
Brand i Villa/Rækkehus
Smedebakken, Adsbøl
En brand i noget siv/græs truede med at brede sig til et hus. Branden blev dog stoppet i sidste øjeblik.
24/03-2011 kl. 23:04
Brand ABA
Chr. Hansens Lab.
Alarm udløst af damp fra en maskine.
04/02-2011 kl. 19:10
Tilkald til Aassistance
Buskmosevej
Et træ var væltet ud over vejen og skulle fjernes. Træet var fjernet ved Brandværnets ankomst.
30/01-2011 kl. 20:54
Assistance til frigørelse
Mejerivej, Broager
Et barn havde klemt sine fingre i en dør. Kom ikke i indsats - tilbagekaldt.
27/01-2011 kl. 19:05
Skorstensbrand
Stranderød
Ingen indsats - klaret af Rinkenæs Frivillige Brandværn.
20/01-2011 kl. 05:21
ABA TopTryk
Buskmosevej
Ild i noget papir - Ingen indsats.
13/01-2011 kl. 20:05
Assistance til flystyrt
Havnen Egernsund
Stort tilrettelagt øvelse med bl.a Falck, brandværn, pionertjenesten osv.
ver. 8.1.5 - 2020 © Thomas Clausen