Topbar
Kommando
Kaptajn:
Torben Eskildsen
Indmeldt:
04/07 - 1989
Uddannelse(r):
Røgdykker
Holdleder
Vicekaptajn:
Kasper Mouritsen
Indmeldt:
21/11 - 2010
Uddannelse(r):
Røgdykker
Nødbehandler
Kasserer:
Claus Kramer Hansen
Indmeldt:
16/06 - 1992
Uddannelse(r):
Røgdykker
Udvalg mm.:
Fest og kantineudvalg
Depotmester:
Thorkild Christensen
Indmeldt:
28/08 - 1984
Uddannelse(r):
Røgdykker
Sekretær:
Kim Thomsen
Indmeldt:
19/10 - 1999
Uddannelse(r):
Røgdykker
Mandskab
Brandmand:
Hans Chr. Jensen
Indmeldt:
01/09 - 1986
Uddannelse(r):
Røgdykker
Holdleder
Udvalg mm.:
Fest og kantineudvalg
Fanebærer
2. bestyrelsessuppl.
Brandmand:
Michael Staal Pedersen
Indmeldt:
05/06 - 1990
Uddannelse(r):
Røgdykker
Brandmand:
Jan Nielsen
Indmeldt:
01/06 - 1991
Uddannelse(r):
Røgdykker
Brandmand:
Rene Nielsen
Indmeldt:
05/05 - 1992
Uddannelse(r):
Røgdykker
Udvalg mm.:
Fest og kantineudvalg
Brandmand:
Bjarke Lassen
Indmeldt:
05/04 - 1995
Uddannelse(r):
Røgdykker
Brandmand:
Claus Due Pedersen
Indmeldt:
02/05 - 2001
Uddannelse(r):
Røgdykker
Brandmand:
Tonni Petersen
Indmeldt:
12/02 - 2002
Uddannelse(r):
Røgdykker
Holdleder
Brandmand:
Morten Edemann-Nielsen
Indmeldt:
08/01 - 2005
Uddannelse(r):
Røgdykker
Udvalg mm.:
Fest og kantineudvalg
Bilagskontrollant
Fanebærer
Brandmand:
Hans Ove P. Jensen
Indmeldt:
11/02 - 2005
Uddannelse(r):
Røgdykker
Holdleder
Udvalg mm.:
Bilagskontrollant (suppl.)
Brandmand:
Johnny Terp
Indmeldt:
08/08 - 2005
Uddannelse(r):
Røgdykker
Brandmand:
Bo Staal Pedersen
Indmeldt:
05/03 - 2006
Uddannelse(r):
Røgdykker
Brandmand:
Lars Frank Christensen
Indmeldt:
30/10 - 2008
Uddannelse(r):
Røgdykker
Holdleder
Nødbehandler
Brandmand:
Bo Sommer Frederiksen
Indmeldt:
03/02 - 2010
Uddannelse(r):
Røgdykker
Holdleder
Nødbehandler
Udvalg mm.:
1. bestyrelsessuppl.
Brandmand:
Dennis Thybo
Indmeldt:
05/08 - 2013
Uddannelse(r):
Røgdykker
Nødbehandler
Udvalg mm.:
Fanebærer (suppl.)
Brandmand:
Jacob R. H. Hansen
Indmeldt:
04/12 - 2014
Uddannelse(r):
Røgdykker
Brandmand:
Patrick D. Christophson
Indmeldt:
01/10 - 2015
Uddannelse(r):
Røgdykker
Brandmand:
Mark Arnold
Indmeldt:
19/11 - 2015
Udvalg mm.:
Fest og kantineudvalg
Brandmand:
Andreas Bossen
Indmeldt:
15/07 - 2015
Uddannelse(r):
Røgdykker
Brandmand:
Thomas Løvenrose
Indmeldt:
19/04 - 2016
 
Brandmand:
Kevin Tittel
Indmeldt:
29/08 - 2017
 
Brandmand:
Jonas L. Nielsen
Indmeldt:
21/06 - 2017
Uddannelse(r):
Røgdykker
Gæstebrandmænd
Gæstebrandmand:
Jørn Mathiesen
Indmeldt:
24/04 - 2008
Uddannelse(r):
Røgdykker
Holdleder
Gæstebrandmand:
Jonas Barnkob
Indmeldt:
03/03 - 2014
Uddannelse(r):
Røgdykker
Gæstebrandmand:
Kim Hansen
Indmeldt:
04/03 - 2014
Uddannelse(r):
Røgdykker
Holdleder
Gæstebrandmand:
Mogens S. Hansen
Indmeldt:
06/03 - 2014
Uddannelse(r):
Røgdykker
Holdleder
Gæstebrandmand:
Dennis Rasmussen
Indmeldt:
02/07 - 2014
Uddannelse(r):
Røgdykker
Gæstebrandmand:
Emil Stenkjær Hansen
Indmeldt:
28/06 - 2016
Uddannelse(r):
Røgdykker
Gæstebrandmand:
Johnny Asmussen
Indmeldt:
01/08 - 2016
Uddannelse(r):
Røgdykker
Holdleder
Gæstebrandmand:
Ove Thaisen
Indmeldt:
01/05 - 2017
Uddannelse(r):
Røgdykker
Gæstebrandmand:
Kent S. Petersen
Indmeldt:
24/08 - 2017
Uddannelse(r):
Røgdykker
Æresmedlemmer
Æresmedlem:
Eduard Petersen
Æresmedlem siden:
29/01 - 1994
 
Æresmedlem:
Bendt Olesen
Æresmedlem siden:
25/01 - 2003
Uddannelse(r):
Holdleder
Æresmedlem:
Knud Erik Heissel
Æresmedlem siden:
28/01 - 2006
 
Æresmedlem:
Willi Jaenicke
Æresmedlem siden:
04/03 - 2006
 
Æresmedlem:
Peter Krause
Æresmedlem siden:
31/01 - 2009
Uddannelse(r):
Røgdykker
Æresmedlem:
Bent Hylsebeck
Æresmedlem siden:
31/01 - 2009
Uddannelse(r):
Røgdykker
Holdleder
Æresmedlem:
Jens Jørgensen
Æresmedlem siden:
28/01 - 2012
Uddannelse(r):
Røgdykker
Æresmedlem:
Henry Ansbjerg
Æresmedlem siden:
28/01 - 2012
Uddannelse(r):
Røgdykker
Æresmedlem:
Knud Erik Johannsen
Æresmedlem siden:
25/01 - 2014
Uddannelse(r):
Røgdykker
Æresmedlem:
Helmuth Lehrmann
Æresmedlem siden:
25/01 - 2014
Uddannelse(r):
Røgdykker
Holdleder
Æresmedlem:
John Ager
Æresmedlem siden:
30/05 - 2014
Uddannelse(r):
Røgdykker
Æresmedlem:
Bent Heinrich Asmussen
Æresmedlem siden:
30/05 - 2014
Uddannelse(r):
Røgdykker
Æresmedlem:
Erik Nicolaus Henningsen
Æresmedlem siden:
25/01 - 2014
Uddannelse(r):
Røgdykker
Æresmedlem:
Paul Petersen
Æresmedlem siden:
31/01 - 2015
Uddannelse(r):
Røgdykker
Æresmedlem:
Bent Ager
Æresmedlem siden:
02/04 - 2016
Uddannelse(r):
Røgdykker
Holdleder
Æresmedlem:
Thomas Clausen
Æresmedlem siden:
30/01 - 2016
Uddannelse(r):
Røgdykker
Udvalg mm.:
Hjemmesideansvarlig
ver. 8.0 - 2017 © Thomas Clausen